Jonas Monka

G00110 [GOLEM] / 2010 / Spanplatte, Glasfaser / 250 x 250 x 310 cm